Jadria Modul "Projektiranje i izgradnja, nekretnine, trgovina" Gornji Karin – Zadar – Zadarska Županija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 39/19)

GradnjaKuce
U Nar. nov., br. 39 od 17.04.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Zakonom uređuju se sljedeća pitanja: razvrstavanje građevina obzirom na zahtjevnost gradnje od zahtjevnijih prema manje zahtjevnijima;, dopuštena odstupanja u građenju;, izrada glavnog i drugih projekta u elektroničkom obliku te smanjivanje njegova sadržaja i troškova izrade; oslobađanje investitora od obveze pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koji su uvjet za izdavanje građevinske dozvole; smanjenje broja potvrda glavnog projekta koje je potrebno izdati u svrhu izdavanja građevinske dozvole; postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja na način koji će osigurati njihovo brže utvrđivanje, odnosno utvrđivanje u propisanim rokovima i smanjenje troškova njihova utvrđivanja;  komunikacija između javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete i uvjete priključenja, tijela koja izdaju građevinske dozvole, drugih javnopravnih tijela, projektanata, zainteresiranih osoba i javnosti elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče; izdavanje građevinske dozvole (olakšavanje izdavanja građevinskih dozvola u slučajevima u kojima nije donesen urbanistički plan uređenja, smanjenje obveza podnositelja zahtjeva, komunikacija elektroničkim putem); izdavanje uporabne dozvole, te nadzor nad provedbom zakona.

Postupak izdavanja dozvola, kažu u Ministarstvu HNS-ova potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Predraga Štromara, imat će manje koraka, bit će u potpunosti digitaliziran, troškovi i sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole će se smanjiti, a komunikacija svih u sustavu odvijat će se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče. Za građane je najvažnije, napominju, da se pojednostavljuje i pojeftinjuje proces gradnje obiteljske kuće jer se ukida dio dokumentacije.

Čvrst rok

Ključna izmjena zakona je uvođenje sustava eKonferencije, putem kojeg će se podnositi, prikupljati i obrađivati sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole. Digitalizacijom investitori, pravne ili fizičke osobe, neće više morati šetati od ureda do ureda, nego će sve raditi državni službenik na jednome mjestu.

U praksi to znači da investitor dolazi u ured svog projektanta sa zahtjevom za izradu glavnog projekta, zatim projektant ili sam investitor podnosi zahtjev za izdavanje dozvole s glavnim projektom u elektroničkom obliku, državni službenik zaprima zahtjev i saziva e-konferenciju, a sve nadležne institucije s kojima će biti umrežen imaju rok od 15 dana da se očituju i daju svoju suglasnost.

Ako se ne očituju, smatrat će se da je odgovor pozitivan, čime se postupak, koji je zbog šutnje administracije mogao potrajati i dulje od mjesec dana, skraćuje na samo 15 dana. U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja napominju kako je ovo prvi put da se u hrvatsko zakonodavstvo uvodi institut kojim se nalaže postupanje u određenom vremenu ili ako odgovora nema, da se nastavlja postupak s pozitivnim odgovorom, što su, tvrde, pohvalili i u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Stalna kontrola

Idući korak u postupku je da se kroz elektronički sustav izdaje građevinska dozvola i nastavlja se postupak do gradnje, a tijekom cijelog procesa investitor ima uvid u stanje predmeta pa se time povećava transparentnost.

Uvođenjem eKonferencije broj procedura u postupku se smanjuje s 22 na 10 do 14, sustav objedinjuje devet koraka koji su podrazumijevali fizički odlazak od ureda do ureda u jedan korak koji odrađuje administracija, čime se, kažu u Ministarstvu graditeljstva, svrstavamo u prosjek EU ili čak iznad toga, koji prema Doing Business metodologiji iznosi 12,7 procedura.

Smanjuje se i trošak ishođenja dozvole s 10,9 posto vrijednosti investicije na 3,7 posto investicije, što je iznad prosjeka EU koji iznosi četiri posto, a trošak izdavanja dozvole se smanjuje i time što se u potpunosti ukidaju biljezi.

U sustav je trenutačno uključeno 1489 jedinica javnopravnih tijela, a potpuna primjena očekuje se nakon donošenja izmjena zakona. Projekt se financira iz fondova EU.

U Ministarstvu se nadaju da će ovaj projekt dovesti i do pomicanja na Doing Business ljestvici s obzirom na to da je izdavanje dozvola jedna od točaka koja utječe na konkurentnost neke zemlje. Hrvatska je i dosad dobro stajala što se tiče vremena potrebnog da se provede investicija – prosjek je 146 dana, za razliku od 170 dana koliko je prosjek u Europskoj uniji za istu investiciju, a sama građevinska dozvola izdaje se u prosjeku od 30 dana.

No, velike su razlike u dobivanju dozvola. Tako se, primjerice, u Samoboru, kojim vlada HSS-ov predsjednik Krešo Beljak, dozvola može dobiti za rekordnih 11 dana, a u nekim drugim gradovima se čeka čak do 52 dana. Kada je riječ o županijama, rekorder po efikasnosti je Međimurska županija gdje se građevinska dozvola izdaje za 15 dana.

Nadzor iz svemira

Ovo je, navode u Ministarstvu, nadogradnja postojećeg sustava e-dozvola, a konačni je cilj uspostava i e-Inspekcije, e-Arhive i e-Planova. Razvija se i model preko kojega će se moći u stvarnom vremenu putem satelitskih snimki vidjeti bespravna gradnja.

– Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja, gdje je cilj na jednome mjestu prikupiti sve prostorne planove i sve intervencije u prostoru, uključuje još i razvoj e-Inspekcije, e-Arhiva (u kojem će biti pohranjene sve dozvole) i e-Planova (sa svim planovima). Ministarstvo je u postupku razvoja novih modula satelitskih snimaka koji će nam omogućiti vizualizaciju terena i brzu reakciju inspekcije u slučajevima gradnje koja odstupa od dopuštenih parametara (u stvarnom vremenu).

Ministarstvo graditeljstva je u razvoju elektroničkih usluga predvodnik u odnosu na ostatak e-sustava u Hrvatskoj, a da bi uistinu zaživjela kvalitetna i moderna administracija, nužna je uspostava kompatibilnog sustava svih usluga koje pružaju tijela javne vlasti – poručuju iz Ministarstva graditeljstva.

Tijekom pripreme izmjena, kažu, Ministarstvo je odradilo razgovore sa svim zainteresiranim stranama u svrhu predstavljanja izmjena zakona i postignut je konsenzus – izmjene su predstavljene djelatnicima ureda županija, odnosno gradova koji izdaju dozvole te komorama stručnjaka na koje se izmjene odnose.

Broj koraka za dobivanje dozvole smanjit će se sa 22 na 10

– smanjuje se broj procedura u postupku sa 22 na 10 do 14

– skraćuju se rokovi za dobivanje dozvola jer tijela moraju dati suglasnosti u roku od 15 dana ili će se smatrati da je odgovor pozitivan

– smanjuje se trošak ishođenja dozvola sa 10,9 posto vrijednosti investicije na 3,7 posto investicije

– ukidaju se biljezi

– nema više odlazaka po institucijama ni kopiranja dokumentacije u puno primjeraka

– u sustav je trenutačno uključeno 1489 jedinica javnopravnih tijela

– u svakom koraku postupka izdavanja dozvole vidljivo je što se događa