Izgradnja stambenih objekata

Razmišljate o novogradnji, Vašem novom domu, gdje će te provesti ostatak svog života?

Da, to je zaista jedno životno pitanje i razmišljanje!

Budite pažljivi pri odabiru projektanta i izvođača i budite detaljni s Vašim željama i zahtjevima. Prilikom projektiranja se jasno izjasnite s kojim budžetom raspolažete, kako ne bi došlo do neugodnih iznenađenja.
Izgradnja stambenih objekata po sistemu ključ u ruke je za nas rutinski posao i svakodnevnica. Za Vas je možda situacija sa mnogo pitanja ili nejasnoća, zato pitajte mi stojimo na raspolaganju!
Gradnja kuće za svakoga je velik izazov i velika investicija. Kako bi lakše donijeli osnovne odluke o izgledu kuće, od kojih će materijala biti građena, kakva fasada, grijanje, hlađenje, kakav krov, prozori… Mi ćemo Vam pomoći kako bi odabrali ono što Vam najbolje odgovara. Nakon detaljnog dogovora i popisa materijala koji će se ugrađivati izrađujemo troškovnik. U većini slučajeva ne uvrstimo sanitarne elemente u troškovnike jer njih kasnije svakako investitor nabavlja po izboru i mogućnostima. Keramičke pločice i druge podne obloge kalkuliramo srednjom cijenom navedenom u troškovniku. Nakon finalnog odabira prilikom nabavke podnih obloga radi se detaljni obračun ponuđenog i utrošenog.

Imate pitanja? Kontaktirajte nas: info@jadria-modul.hr

Postupak nakon dobivanja građevinske dozvole:

1. Troškovnik

Nakon izrade izvedbenog projekta u kojem je sve definirano izrađuje se troškovnik. U njemu su točno definirani svi radovi koji su potrebni da bi se kuća gradila. Troškovnik se sastoji od građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova. Nakon izrade troškovnika u kojem su navedene sve potrebne količine za pojedine radove, možete tražiti ponude za izvođenje od različitih tvrtki te će se na taj način dobiti uvid u cijene za izvođenje.

2. Potpisivanje ugovora o izvođenju građevinskih radova i prijava gradilišta

Na temelju troškovnika koji su ispunile različite tvrtke za izvođenje odlučite se za onu koja vam najviše odgovara. Treba imati na umu konačnu cijenu, no naravno, ponekad cijena nije jamstvo kvalitete pa će u tom slučaju dobro doći preporuka osobe u koju imate povjerenja.

Gradnji kuće može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Građevinska dozvola prestaje vrijediti ako investitor ne pristupi gradnji u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Smatra se da je investitor pristupio gradnji od dana prijave gradilišta. Investitor je dužan tijelu graditeljstva najkasnije u roku od osam dana prije početka gradnje, odnosno nastavka radova, pisano prijaviti početak gradnje.

U prijavi početka gradnje investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica. Prije početka gradnje investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine (označavanje projektiranih dimenzija i položaja objekta s projektnog plana na teren).

IZVOĐAČ NA GRADILIŠTU MORA IMATI

1 – rješenje o upisu u sudski registar,
2 – akt o imenovanju odgovorne osobe,
3 – građevnu dozvolu s glavnim projektom, odnosno lokacijsku dozvolu s idejnim projektom,
4 – izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
5 – građevni dnevnik ,
6 – dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti iz članka 16.  Zakona o gradnji,
7 – elaborat o iskolčenju građevine, koji je izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu.

3. Tehnički pregled i uporabna dozvola

Tehnički pregled obavlja se u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom. Investitor građevine dužan je omogućiti provedbu tehničkog pregleda i dati na uvid dokumentaciju. Izgrađena ili rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola.